Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

madreality
4070 7e86
Reposted fromweightless weightless
madreality
4073 147c
Reposted fromweightless weightless
madreality
4082 92e7
Reposted fromweightless weightless
madreality
4084 d0f5
Reposted fromweightless weightless
madreality
4521 f1a6
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viagingerglue gingerglue

November 22 2016

madreality
madreality
7970 f910
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaardhund maardhund
madreality
madreality
4055 153b 500
Reposted fromteijakool teijakool viasouping souping

November 18 2016

madreality
9452 6dac 500
Reposted fromministerium ministerium viaMountainGirl MountainGirl
9635 e808 500
Reposted fromerial erial viamyzone myzone
madreality
9435 0b02 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
madreality
9616 add2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
madreality
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. “Brud”
Reposted fromMissMurder MissMurder viablack-orphan black-orphan
madreality
madreality

October 29 2016

madreality
madreality
0447 ebf8
I would, mr Chicken, I would.
Reposted fromanabee anabee viaMountainGirl MountainGirl
madreality
1235 b659 500
Reposted frompennarsson pennarsson viafourstrings fourstrings
0394 4bb4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl